This item is available on the Militant Islam Monitor website, at http://www.militantislammonitor.org/article/id/2658

Dutch parliamentarians 'surprised' that Pakistani Bin Laden supporter got visa - Banned Imam continues to preach in Amsterdam

January 5, 2007

Radical Imam preached in mosque in spite of legal ban

The Imam had been the subject of a lawsuit by the Foundation for the Welfare of Muslims in Holland who objected to his 'polarising and crude behaviour'. Each time he was in breach of this he had to pay 500 to 5000 euro. The Imam found that the actions of the board hurt the unity of the 'djamat'. (community) Geert Wilders of the Freedom Party asked the Minister for Justice and Immigration is he is prepared to deport Imam Kariman. In December the Tarbeh mosque was in the news because of the presence of the Pakistani Muslim leader Anas Noraani Siddiqui who lead a conference there. The Lower House expressed surprise that he had gotten a visa.Noraanis followers openly sympathise with Bin Laden.
January 3, 2007 http://www.volkskrant.nl/binnenland/article384342.ece/Radicale_imam_preekt_in_moskee_ondanks_rechterlijk_verbod Radicale imam preekt in moskee ondanks rechterlijk verbod Radical Imam preaches in mosques in spite of court imposed ban Van onze verslaggeefster
AMSTERDAM - Imam Kariman heeft zondag voorafgaand aan het Offerfeest toch gepreekt in de Eindhovense moskee Anwar-e-Medina. Dat deed hij ondanks een moskeeverbod dat de rechter hem onlangs voor de duur van twee jaar oplegde. De rechter stelde de Stichting Welzijn voor Moslims in Nederland op 29 december ten dele in het gelijk in een slepend conflict met de imam. Naast het moskeeverbod mag imam Kariman niet deelnemen aan besloten activiteiten die door de stichting worden georganiseerd en is ook een andere moskee van de stichting, de Taibah-moskee in Amsterdam, verboden terrein. Het stichtingbestuur heeft de imam tijdens de rechtszaak ‘sterk polariserend en onbeschoft gedrag' verweten. Imam Kariman vindt dat door het optreden van het bestuur de eenheid binnen de djamaat (gemeenschap) is verdwenen. Dit heeft hij eind oktober in een rondschrijven aan de gelovigen laten weten. De rechter heeft zich in het vonnis niet uitgelaten over ‘wie het gelijk aan zijn zijde heeft'. De stichting heeft het kort geding ten dele gewonnen (straat- en contactverboden werden afgewezen), omdat zij eigenaar is van de moskee. Daarom is het bestuur volgens de rechter bevoegd de imam de toegang te ontzeggen. Iedere keer als hij het moskeeverbod overtreedt, moet hij een dwangsom betalen van vijfhonderd euro (tot maximaal vijfduizend euro). Dit heeft imam Kariman er niet van weerhouden zondag toegang tot de moskee te eisen. Dat deed hij met veel kabaal, gesteund door zijn (jonge) aanhangers, aldus bestuurssecretaris Mohamed Gaffar in het Eindhovens Dagblad. Er ontstond een opstootje. De voorzitter heeft de imam toegelaten om de ruzie niet te laten escaleren. Volgens Gaffar had de imam de voorzitter een schriftelijke toestemming laten tekenen om uitvoering van de opgelegde dwangsom te voorkomen. Imam Kariman is al jaren verbonden aan de Anwar-e-Medina moskee in Eindhoven. In 2001 raakte hij in opspraak omdat hij zich tegenover scholieren – die een rondleiding kregen in de moskee – discriminerend zou hebben uitgelaten over homoseksuelen. Begin 2006 werd de arbeidsovereenkomst met de imam beëindigd, wel bleef hij tegen een vergoeding tot juli actief in de moskee. Geert Wilders van de Partij voor de Vrijheid heeft de minister van Justitie en Vreemdelingenzaken gisteren gevraagd of hij bereid is imam Kariman zo snel mogelijk het land uit te zetten. In september kwam de Taibah-moskee – eveneens onder beheer van de stichting – al in het nieuws vanwege de komst van de radicale Pakistaanse moslimleider Anas Noorani Siddiqui, die daar een conferentie leidde. De Tweede Kamer sprak toen zijn verbazing uit dat Noorani een visum had gekregen. Noorani's aanhang sympathiseerde openlijk met Osama Bin Laden.

This item is available on the Militant Islam Monitor website, at http://www.militantislammonitor.org/article/id/2658