This item is available on the Militant Islam Monitor website, at http://www.militantislammonitor.org/article/id/6720

Terrorist Whom Dutch Waver About Extraditing To US For 'Mental Health Reasons' Is Set Free Again

November 25, 2014

Sabir K. komt weer op vrije voeten

Terreurverdachte Sabir K. komt weer op vrije voeten. Dat heeft de rechtbank vandaag besloten. K. werd donderdagavond aangehouden om te worden uitgeleverd aan de Verenigde Staten.

Volgens zijn advocaat André Seebregts is K. woensdag weer vrij, op voorwaarde dat hij zich dagelijks meldt op het politiebureau. Over het Nederlandse voornemen om de Nederlands-Pakistaanse K. uit te leveren aan de VS volgt over een aantal weken nog een kort geding.

De uitlevering van Sabir K. aan de Verenigde Staten werd vorig jaar nog verboden door het gerechtshof in Den Haag, wat werd bevestigd door de Hoge Raad. Er was te veel onzekerheid blijven bestaan over mogelijke betrokkenheid van de Amerikanen bij de foltering van K. in Pakistan. Nederland had daar geen navraag naar gedaan.

Ontkend
Maar het Openbaar Ministerie stelt dat dit bezwaar inmiddels is weggenomen omdat de Amerikaanse justitie schriftelijk heeft ontkend dat ze iets met de aanhouding van K. te maken had.

Sabir K. wordt door de VS verdacht van terroristische activiteiten tegen Amerikaanse troepen in Afghanistan. Hij zou voor de terreurgroep al-Qaeda aanslagen hebben beraamd, luidt de beschuldiging.

Poeha
Seebregts vindt de manier waarop K. is aangepakt, overdreven. 'Hij was al anderhalf jaar op vrije voeten, zonder enkel probleem. En dan wordt hij met veel poeha aangehouden', aldus de advocaat.

Volgens Seebregts werd K. na zijn aanhouding op de terroristenafdeling geplaatst en door een speciaal bewakingsteam naar de rechtbank gebracht, terwijl hij woensdag gewoon weer op vrije voeten mag komen.

This item is available on the Militant Islam Monitor website, at http://www.militantislammonitor.org/article/id/6720