This item is available on the Militant Islam Monitor website, at http://www.militantislammonitor.org/article/id/6103

Wilders Blasts Ambassador To Saudi Arabia As A "Dhimmi" After Hajj Tweet Calling Islam "Religion Of Peace"

October 18, 2013

Wilders pakt ambassadeur in Saoedi-ArabiŽ aan

Geplaatst door Michael van der Galien op 18 oktober, 2013 - 11:40

Tweet.

Oeps. Blijkbaar is Geert Wilders niet te spreken over de Nederlandse ambassadeur in Saoedi-ArabiŽ:

Vragen van de leden De Roon en Wilders (beiden PVV) aan de minister van Buitenlandse Zaken over onze dhimmi-ambassadeur in Ryadh.

1.)
Heeft u kennis genomen van het tweetbericht van onze ambassadeur in Ryadh, luidende: "Congratulations to all Saudi people on a very sucessful #Hajj2013 a showcase of Muslim unity, faith. Islam shows it is religion of peace"(*)?

2.)
Wilt u ons uitleggen hoe het door moslims rondjes lopen rond een zwarte steen, het gooien van kiezelsteentjes naar andere stenen, het zeven maal heen en weer lopen tussen twee heuvels en de andere plichtplegingen van de Hadj, aantonen dat de Islam een "religion of peace" is?

3.)
Bent u bekend met de tot geweld aanzettende teksten in de koran, de onderdrukkende strekking van de sharia en de miljoenen mensen wier keel is doorgesneden door moslims die daarbij riepen "Allah is groot" ?

4.)
Wilt u deze ambassadeur, die van al die zaken kennelijk geen weet oftewel zich als een dhimmi gedraagt, onmiddellijk terugroepen? Zo neen, waarom niet?

De overheid zal dat natuurlijk niet doen - dit valt onder het werk van een diplomaat - maar het is desalniettemin goed dat Wilders er even op aandringt dat het westen niet al te hypocriet is, en gewoon tijd en aandacht besteedt aan schendingen van de mensenrechten in Saoedi-ArabiŽ en andere 'islamitische' landen.

http://www.dagelijksestandaard.nl/2013/10/wilders-pakt-ambassadeur-in-saoedi-arabi-aan

-----------------------------------------------------------------------------

PVV: Recall The Dutch Dhimmi Ambassador To Saudi Arabia

This morning, Laurens Westhoff, the Dutch Ambassador to Saudi Arabia, put up the following text on his twitter account: "Congratulations to all Saudi people on a very sucessful #Hajj2013 a showcase of Muslim unity, faith. Islam shows it is religion of peace"
(Twitter.com)

Geert Wilders MP and Raymond De Roon MP, two members of the Dutch Party for Freedom, demand that the Dutch government recall the Ambassador. See below:

Parliamentary questions of the PVV parliamentarians De Roon and Wilders to the Minister of Foreign Affairs about our dhimmi ambassador in Riyadh:

1.)
Have you seen the tweet of our Ambassador in Riyadh, which reads: "Congratulations to all Saudi people on a very sucessful #Hajj2013 a showcase of Muslim unity, faith. Islam shows it is religion of peace" ?
(Twitter.com )

2.)
Can you explain how the facts that Muslims walk around a black stone, throw pebbles at other stones, walk seven times hence and forth between two hills and perform other duties of the Hajj, demonstrate that the Islam is a "religion of peace"?

3.)
Are you familiar with the texts in the Koran that call for violence, the oppressive mentality of the Sharia and the millions of people whose throats have been slit by Muslims shouting "Allah is great"?

4.)
Are you prepared to immediately call back this ambassador who obviously is ignorant of all these facts or who behaves as a dhimmi? If not, why not?

http://www.geertwilders.nl/index.php/in-english-mainmenu-98/in-the-press-mainmenu-101/77-in-the-press/1837-pvv-recall-the-dutch-dhimmi-ambassador-to-saudi-arabia

This item is available on the Militant Islam Monitor website, at http://www.militantislammonitor.org/article/id/6103