This item is available on the Militant Islam Monitor website, at http://www.militantislammonitor.org/article/id/5339

The 'New Terrorism' Is Life Threatening

August 2, 2012

Translation MIM:

...Al-Qaeda is not only an organisation but is also (and primarily) and ideological whole. Therefore a person doesnt have to have connections with Al Qaeda. Yet people belong via the ideological cadre to Al Qaeda- How?

The murderer of Theo van Gogh, Mohammed Bouyeri had no ties to Al Qaeda. But his actions, namely the murder of one who insulted the prophet Mohammed, fell within the ideology of the political Islam and also that of Al Qaeda as terror network. That is why he is now classified as a hero by Al Qaeda. The murder of Van Gogh was approved by Al Qaeda after the fact. Also radical Muslims in Iran have approved of this murderous attack.

Propaganda

That is why Mohammed Bouyeri now is given a prominent place in a propaganda video from As-Sahab, the official media branch of Al Qaeda. In addition Mohammed Bouyeri is presented as an example and a role model as if he were a member of Al Qaeda.

This is dangerous and threatening. Because this way Al Qaeda indicates that the radicalised youth do not per se have to come in contact with Al Qaeda in order to be viewed as a hero after the fact. In addition Al Qaeda encourages the radical Muslims to perpetrate individual attacks.

Bouyeri appears in this film next to the greats of Al Qaeda such as Ayman al- Zawahiri and Osama bin Laden. This is very interesting. They at Al Qaeda know exactly what they are doing. By presenting Bouyeri as general after the fact they want to tempt the radical Muslims in Europe to perpetrate attacks. What kind of attacks? Individual murders.

Rule of Law

That is what Bouyeri did. An individual murderous attack can have catastrophic consequences for the democratic rule of law. Therefore the Amsterdammer Mohamed was presented by Al Qaeda as a shining example of how Muslims in Europe and America must wage jihad. The intelligence services and the minister of Security and Justice must take this signal very seriously.

They must take a fresh look and who could be an eventual target for an individual attack. If people only look at the side of the terrorists then people make a very serious mistake. On November 2 it was difficult to determine what Mohammed Bouyeri would do precisely. But it was not difficult to determine that Van Gogh could be a potential victim of Islamic terrorism. Be vigilant.

http://www.elsevier.nl/web/Opinie/Afshin-Ellian/299195/Het-nieuwe-terrorisme-is-levensgevaarlijk.htm

Het 'nieuwe terrorisme' is levensgevaarlijk

maandag 6 juni 2011 09:13
Mohammed Bouyeri, moordenaar van Theo van Gogh, wordt door Al-Qa'ida als held gezien Mohammed Bouyeri, moordenaar van Theo van Gogh, wordt door Al-Qa'ida als held gezien Het islamitisch terrorisme werd ooit door Uri Rosenthal, Erwin Muller en Arnout Ruitenberg aangeduid als 'het terroristische kwaad.' In een gelijknamig boek, 'Het terroristische kwaad. Diagnose en bestrijding' uit 2005 trachten de auteurs de kenmerken van het islamitische terrorisme te beschrijven. Daarbij maken ze onderscheid tussen oud en nieuw terrorisme. Het oogmerk van het oude terrorisme was en is om territoriale of ideologische doelstellingen maximaal kracht bij te zetten, aldus Rosenthal en anderen. De oude vorm van het terrorisme was en is duidelijk in het formuleren van doelstellingen: een onafhankelijk Ierland of Baskenland. Wereld veranderen
Dit zijn de regionale terroristen met regionale doelstellingen. Ze willen de wereld niet veranderen. Ze willen slechts hun eigen leefomgeving politiek en economisch veranderen. Veel burgerslachtoffers zou voor deze terroristen contraproductief zijn. De ideologische vormen van het links terrorisme zoals de Rote Armee Fraktion of de Brigate Rosso waren niet echt primair gericht op het maken van veel slachtoffers. Ontvoering en individuele aanslagen waren de methodes die zij gebruikten. Het rekruteringsdomein van deze terroristen was ook behoorlijk beperkt: linkse intellectuele milieus. En die waren erg overzichtelijk voor de inlichtingendiensten. De oude terroristen wensen niet naar paradijs te gaan. De nieuwe wel. Netwerken
Het nieuwe terrorisme wordt door Rosenthal, Muller en Ruitenberg als volgt gedefinieerd: 'Het nieuwe terrorisme opereert mondiaal. Het wordt in stand gehouden door fluÔde netwerken, dus niet door hiŽrarchische organisaties met een duidelijke bevelstructuur. Het wordt uit uiteenlopende bronnen gefinancierd. Het nieuwe terrorisme heeft de tijd, terwijl zijn tegenstanders onder permanente tijdsdruk staan.' Het nieuwe terrorisme streeft naar catastrofale toestanden zoals op 11 september. Catastrofaal terrorisme, wat het islamitische terrorisme is, streeft naar het plegen van aanslagen waarbij veel onschuldige burgers om het leven zouden kunnen komen. Daarom zijn ze ook op zoek naar radioactieve, chemische of biologische wapens. Oorlogsvoering
Ik zou aan deze analyse nog een aantal kenmerken van het nieuwe terrorisme kunnen toevoegen: religieus, suÔcidaal, ideologisch hiŽrarchisch, terreur als een methode van oorlogvoering en partizanenoorlog. De religieuze suÔcidale aspecten van het islamitische terrorisme brengen de democratische rechtsordes in de war. De godsdienstvrijheid wordt bijvoorbeeld een probleem wanneer de religieuze bronnen worden gebruikt bij het legitimeren of aanwakkeren van het terrorisme. Terreur wordt ook aangewend als een nieuwe vorm van oorlogsvoering. Ideologisch gezien is het islamitische terrorisme hiŽrarchisch geordend. De religieus ideologische opvattingen van het terrorisme worden zodanig geformuleerd dat een hiŽrarchische ordening teweeg wordt gebracht zowel ten aanzien van ideeŽnwereld als ten aanzien van de concrete handelingen. Politieke islam
Deze ordening is ontleend aan de politieke verschijning van de islam in de Koran, hadith en andere oorspronkelijke bronnen. Al-Qa'ida is niet alleen een organisatie maar het is ook (en voornamelijk) een ideologische geheel. Hierdoor hoeft men geen organisatorische betrekkingen te hebben met Al-Qa'ida. En toch behoort men via het ideologische kader tot Al-Qa'ida. Hoe? De moordenaar van Theo van Gogh, Mohammed Bouyeri, had geen banden met Al-Qa'ida. Maar zijn handeling, namelijk het vermoorden van een belediger van profeet Mohammed, viel binnen de ideologie van de politieke islam en ook die van Al-Qa'ida als een terreurnetwerk. Daarom wordt hij nu door Al-Qai'da als een held gekwalificeerd. De moord op Van Gogh wordt door Al-Qa'ida achteraf goedgekeurd. Ook de radicale moslims in Iran hebben deze moordaanslag al lang goedgekeurd. Propaganda
Daarom krijgt nu Mohammed Bouyeri een prominente plek in een propagandavideo van As-Sahab, de officiŽle mediatak van Al-Qa'ida. Bovendien wordt Mohammed Bouyeri als een voorbeeld en rolmodel voorgesteld alsof hij lid van Al-Qa'ida was. Dit is gevaarlijk en erg dreigend. Omdat Al-Qa'ida daarmee aangeeft dat de geradicaliseerde jongeren niet per se contacten met Al-Qa'ida hoeven te hebben om achteraf als Al-Qa'ida-helden te worden beschouwd. Daarnaast moedigt Al-Qa'ida de radicale moslims aan om individuele aanslagen te gaan plegen. Bouyeri verschijnt in dit filmpje naast de grootheden van Al-Qa'ida zoals Ayman al-Zawahiri en Osama bin Laden. Dit is erg interessant. Ze weten bij Al-Qa'ida precies wat ze aan het doen zijn. Door Bouyeri achteraf als een generaal neer te zetten, willen ze de radicale moslims in Europa in verleiding brengen om aanslagen te plegen. Wat voor aanslagen? Individuele moordaanslagen. Rechtsorde
Dat heeft ook Bouyeri gedaan. Een individuele moordaanslag kan catastrofale gevolgen hebben voor een democratische rechtsorde. Vandaar wordt de Amsterdammer Mohammed door Al-Qa'ida gepresenteerd als lichtend voorbeeld van hoe moslims in Europa en Amerika de jihad moeten voeren. De inlichtingendiensten en de minister voor Veiligheid en Justitie moeten dit signaal heel serieus nemen. Ze moeten opnieuw gaan kijken wie eventueel een doelwit kan zijn voor een individuele aanslag. Als men alleen aan de kant van terroristen gaat kijken, dan maakt men weer een grove fout. Kijk dus ook naar mogelijke slachtoffers. Op 2 november 2004 was moeilijk vast te stellen wat Mohammed Bouyeri precies zou doen. Maar het was niet moeilijk vast te stellen dat Van Gogh een potentieel slachtoffer van het islamitisch terrorisme kon zijn. Wees waakzaam. Afshin Ellian

This item is available on the Militant Islam Monitor website, at http://www.militantislammonitor.org/article/id/5339