This item is available on the Militant Islam Monitor website, at http://www.militantislammonitor.org/article/id/5334

Security Services: Radical Islam Prime Threat To Belgium

July 27, 2012

The salafism, a radical stream inside of Islam forms the biggest threat to Belgium democracy. This was said by the head of the Belgian State Security Services, Alain Winants.

Winants made his comments in the Flemish paper De Morgen. The security expert named political salafism, a growing movement, a creeping poison. He said that the adherents, who reject the modern society,live in a sort of parallel society with their own values, banks, justice, schools and health care.

Destabilisation

Winants thinks that the existence of radical Islam will cause tremendous division in Belgian society. There are already signs that extreme right organisations want to fight against the 'Islamisation' of cities. 'Soon extremist Muslims will stand opposite the extreme right and the chance is great that the extreme left will mix into this, fears Winants. 'That can really destabilise Belgium.' According to him measures are taken against certain behaviors much too late out of fear of being called racist. Dealing with radical Islam is also made more difficult by legal rulings that no unusual methods may be used such as house searchs and telephone taps. Winants wants to be able to use more methods and said that he would also need extra personeel for this.

Veiligheidsdienst: Radicale islam eerste bedreiging BelgiŽ

vrijdag 27 juli 2012 11:31 Het salafisme, een radicale stroming binnen de islam, vormt de grootste bedreiging voor de Belgische democratie. Dat zegt het hoofd van de Belgische Staatsveiligheidsdienst, Alain Winants.

Leden van Sharia4Belgium, salafistische moslims Leden van Sharia4Belgium, salafistische moslims

Lees ook de weblog van Afshin Ellian: De eeuwige stilstand van de radicale islam

Winants doet zijn uitspraken in de Vlaamse krant De Morgen. De veiligheidsdeskundige noemt politiek salafisme, een groeiende stroming, een sluipend gif. Hij zegt dat aanhangers, die de moderne maatschappij verwerpen, in een soort parallelle samenleving leven met eigen waarden, banken, justitie, scholen en geneeskunde.

Ontwrichting


Winants denkt dat het bestaan van de radicale islam voor veel verdeeldheid in de Belgische maatschappij kan zorgen. Er zijn al tekenen dat extreem-rechtse organisaties willen strijden tegen de Ďislamisering' van steden. ĎStraks staan extremistische moslims tegenover extreem rechts en de kans is groot dat extreem links zich daar ook nog roert,' vreest Winants. ĎDat kan BelgiŽ echt ontwrichten.' Volgens hem is tegen bepaalde gedragingen vaak niet of te laat opgetreden uit angst een racist te worden genoemd. De aanpak van de radicale islam wordt ook bemoeilijkt door de wettelijke bepaling dat er geen uitzonderlijke methodes als huiszoekingen en telefoontaps mogen worden gebruikt. Winants wil meer methodes kunnen gebruiken en zegt ook extra personeel nodig te hebben.


Door Marlou Visser

http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Buitenland/345214/Veiligheidsdienst-Radicale-islam-eerste-bedreiging-Belgie.htm

--------------------------------------------------------------------------------------

"Salafisme is de grootste bedreiging voor BelgiŽ"

Ayfer Erkul − 27/07/12

Salafisme, de radicaalste stroming binnen de islam, vormt de grootste bedreiging voor de Belgische democratie. Dat zegt Alain Winants, administrateur-generaal van de Veiligheid van de Staat. Winants vraagt ook extra personeel, zodat zijn dienst optimaal blijft functioneren.

Salafisten zijn moslims die vinden dat de ware islam enkel in de eerste drie generaties na de profeet Mohammed werd beleefd. Ze proberen te leven zoals in dat tijdperk en staan vijandig tegenover moderne waarden. Volgens de Staatsveiligheid gaat het om een stroming die steeds meer aanhangers wint. "Ze hebben een parallelle samenleving opgericht en verwerpen de moderne maatschappij. In die parallelle samenleving hebben ze hun eigen waarden, hun eigen banken, hun eigen justitie, hun eigen geneeskunde en hun eigen onderwijs."

Springt jihadistisch salafisme het meest in het oog, dan is volgens Winants politiek salafisme een nog grotere bedreiging, omdat het werkt als een sluipend gif. Op lange termijn kan de evolutie leiden tot een polarisatie binnen onze maatschappij omdat aan extreem rechtse kant al organisaties opdoemen die opkomen tegen de islamisering van steden. "En die trend is veel ontwrichtender voor ons land, want dan staan extremistische moslims tegenover extreem rechts en de kans is groot dat extreem links zich daar ook nog roert."

Het zomaar verbieden van organisaties als Sharia4Belgium, zonder aandacht voor een ruimer economisch of sociaal plan, heeft geen zin, zegt Winants. "Maar dat ligt buiten de bevoegdheid van onze dienst. Radicalisme in se is niet verboden als er geen oproep tot geweld mee gepaard gaat. Toch denk ik ook dat men in een democratische maatschappij moet durven stellen dat bepaalde gedragingen niet tolereerbaar zijn. Veel te vaak heeft men vastgesteld dat ertegen niet of niet meteen werd opgetreden, uit angst om racist te worden genoemd."

De strijd tegen het salafisme wordt bemoeilijkt door de wettelijke maatregel dat de Staatsveiligheid geen uitzonderlijke methodes als huiszoekingen en telefoontaps mag gebruiken in het kader van extremisme.

Daarnaast, zo zegt Alain Winants, heeft de Staatsveiligheid nog zeker 95 ŗ 100 man personeel nodig voor de buitendiensten om optimaal te kunnen functioneren. Nu zit de dienst qua personeel voor buitendiensten aan een uiterste benedengrens. "Dit is een verontrustende evolutie. Ik heb de autoriteiten op de hoogte gebracht dat er een minimum is waaronder een inlichtingen- en veiligheidsdienst niet kan gaan als men verwacht dat hij al zijn taken kan uitvoeren."

http://www.demorgen.be/dm/nl/989/Binnenland/article/detail/1476286/2012/07/27/Salafisme-is-de-grootste-bedreiging-voor-Belgie.dhtml

This item is available on the Militant Islam Monitor website, at http://www.militantislammonitor.org/article/id/5334