This item is available on the Militant Islam Monitor website, at http://www.militantislammonitor.org/article/id/409

Hollandistan Follies : Dutch government financed courses will teach Morrocans how to pick up women

January 29, 2005

MIM: If you cant beat the Muslims teach them to pick up infidel women.

The municipality of Rotterdam, which is predicted to be the first Muslim city in Europe in the next five years has decided to help Morrocans feel even more at home by offering free govemment financed courses on how to pick up women.

This ,according to the district portfolio holder Tolk,' in order to keep fights from breaking out between Moroccan and Turkish youth , Dutch women from being harassed and molested, and prevent "a nasty atmosphere".

The next step will doubtless be government financed escort services for Morrocan youths who fail the course so that will be able to have free access to Dutch women instead of having to roam in packs molesting the non Muslim women on the streets whom they refer to as ‘Dutch whores.'

Theo van Gogh wrote an about the Moroccan's view of Dutch women in an article entitled "How Come?" and said that he would not even consider forbidding his son to play with the Moroccan children on his street despite a series of vicious incidents involving Muslims and rhetorically asked :

"...Should I remind him about how his mother was continually cursed at by Moroccan girls and called a 'Dutch whore' ?

Should I remind him of the dyed in the wool, no prejudices against anyone, Green Left neighbor, who very soon after the events in New York, had a friend over to visit who told her, "I came to you by bicycle".On the corner there were several Moroccan youths of about fourteen or fifteen. One biked next to me and said ; "What do you think we can do with you, whore?..."

http://www.militantislammonitor.org/article/id/348

------------------------------------------------

Rotterdam teaches Moroccans how to pick up women

Translation by Beila Rabinowitz director MIM

Utrecht 21/01/05

Moroccan Youth will shortly be able to follow a course in how to pick up women . The city district center is offering a' pick up' course , according to the Algemeen Dagblad newspaper.

The holder of the youth portfolio of the district Beatrijs Tolk, thinks that the atmosphere in the city center will improve if Moroccan youths learn how to pick up women." The boys just don't know what to do".

This leads to problems , especially on the "shopping evenings", explained Tolk.*

Many youth from the African side of the Mediterranean Sea are very akward when it comes to picking up girls. It is more harassment and molesting then trying to pick them up . That can lead to a very nasty atmosphere".

Antillian youth are, according to Tolk, reknowned for their pick up abilitities. In the summer they have free reign when the Morrocan and Turkish youth are on vacation." You stand open mouthed to see them at work". But if the Morrocan youth come back the tensions erupt., and often lead to fights.

* Every large town and city in Holland has a specially designated shopping area and an evening when the shops are open beyond the usual closing time (koopavonden) which are hangouts for youth like the American malls.

**In the summer Turkish and Morrocan families drive from Holland to spend the summer in their native countries in what is literally a mass exodus. (Maybe law enforcement will consider careful screening of those returning as part of their proposed anti terrorism measures)

-------------------------------------------------

http://64.233.167.104/search?q=cache:Lo__T4qNVK4J:www.ad.nl/artikelen/Nieuws/1106201685548.html+cursus+marokkaanse+jongeren&hl=en

http://www.12move.nl/content/article/oopme/108277.htm

Rotterdam leert Marokkanen versieren

UTRECHT - 21/01/05 - Marokkaanse jongeren kunnen binnenkort in Rotterdam een cursus versieren volgen. De deelgemeente Centrum biedt de cursussen aan, zo meldt het Algemeen Dagblad.

Portefeuillehouder jeugd van het stadsdeel Beatrijs Tolk denkt dat het de sfeer in de binnenstad ten goede als Marokkaanse jongens weten hoe ze een meisje moeten versieren: "Als je nu om je heen kijkt, sta je soms versteld. Die jongens kunnen er niets van."

Dat leidt met name op koopavonden tot ruzies onder rondhangende jeugd, stelt Tolk. "Veel jongens van de Afrikaanse kant van de Middellandse Zee zijn zo onhandig in hun benadering van meisjes. Dat is eerder pesten en lastigvallen dan versieren. Dan kan er een vervelende sfeer ontstaan."

Antilliaanse jongeren zijn daarentegen volgens Tok wel gerenommeerde versierders. Die hebben in de zomer vrij spel als de Turkse en Marokkaanse jongeren met vakantie zijn. "Dan sta je met open mond te kijken hoe ze te werk gaan. Maar als de Marokkaanse jongens terugkomen, ontstaan er spanningen die nogal eens leiden tot een vechtpartij."

-------------------

New Right wants an end to pick up courses for Moroccans

"And above all, it is the purest form of discrimination.Because the clumsy pick up attempts of some Dutch youths may not immediately turn out to be reasons to pick a fight or molest someone of a different group,means they are not eligible for a course on how to pick up girls."

-------------------------

1/21/05

New Right has reacted with shock over the ridiculous initiative of the district center for Moroccan youth to offer a course on how to pick up girls and has directed questions to the Amsterdam legal authorities. Such projects are a grave waste of taxpayers money and have no results. Michiel Smit, a council member in Rotterdam spoke to New Right: "It is unimaginable that the municipal district has seriously come with this proposal."The problems in this Center are not going to be solved with this policy of coddling.Dutch girls have to saved from being molested in the streets and discoteques with tough measures., such as I have proposed yesterday at the council meeting".

"There are really practical objections to this plan: The taxpayer has to once again of course, come up with the funds to finance the umpteenth futile project without any effect, because the portfolio holders for the Moroccan youth want to look good. And above all, it is the purest form of discrimination. Because the clumsy pick up attempts of some Dutch youths may not immediately turn out to be reasons to pick a fight ,or molest someone of a different group, means they are not eligible for a course on how to pick up girls."

The municipal district Center has to come with practical and effective measures to tackle all forms of harassment. Instead,the municipality sloffs this situation off as the result of ‘clumsy pick up techniques' and comes with this ‘brillant plan' to solve the problem. Smit continued: "As far as I am concerned we should have stopped with this already yesterday, the multicultural subsidy insanity is a bottomless pit which must be closed off immediately. Worry about more security in the streets, make sure there is more police protection, and stop immediately with this culture of coddling".

------------------

http://www.nieuwrechtsrotterdam.nl/artikelen/1106308741.html

Nieuw Rechts heeft geschokt gereageerd op het belachelijke initiatief van de deelgemeente Centrum om Marokkaanse jongeren een cursus meisjes versieren aan te bieden en hierover vragen gesteld aan het Rotterdamse College. Dergelijke projecten zijn een ernstige verspilling van belastinggeld en sorteren geen enkel effect. Michiel Smit, gemeenteraadslid in Rotterdam namens Nieuw Rechts: "Het is onvoorstelbaar dat de deelgemeente serieus met dit voorstel komt. De problemen in het Centrum worden niet aangepakt met dit soort knuffelbeleid. Nederlandse meisjes moeten verlost worden van handtastelijke Marokkanen in discotheken en op straat door een harde aanpak, zoals ik gisteren ook in de gemeenteraad voorstelde."

Er zijn echter ook praktische bezwaren tegen dit plan: "De belastingbetaler mag natuurlijk weer opdraaien voor de kosten om het zoveelste zinloze project zonder enig effect te financieren, omdat een portefeuillehouder de Marokkaanse jongeren eens in het zonnetje wil zetten. Bovendien is dit je reinste discriminatie. Maar omdat de stuntelige versierpogingen van sommige Nederlandse jongens misschien niet meteen uitdraaien op het lastigvallen van en ruziezoeken met andere groepen, komen zij niet in aanmerking voor een versiercursus."

De deelgemeente Centrum zou met een daadkrachtige aanpak van alle vormen van overlast moeten komen. In plaats daarvan doet de deelgemeente dit af als ‘stuntelige versiertechnieken' en komt zij met een ‘ludiek plannetje' om dit op te lossen. Smit vervolgt: "Wat mij betreft stoppen we hier gisteren al mee, de multiculturele subsidiewaanzin is een bodemloze put die onmiddellijk afgesloten dient te worden. Zorg voor meer veiligheid op straat, zorg voor meer politie toezicht, en stop onmiddellijk met de knuffelcultuur."

---------------

Cursus to help understand the life experiences of Moroccan and Turkish Youth

Gegevens
- Aantal deelnemers 6 -10
- Doelgroep: Professionals/ vrijwilligers in het welzijnswerk, Onderwijs, die ervaring hebben in het begeleiden van groepen (Turkse en/ of Marokkaanse) jongeren, op dit moment een dergelijke groep begeleiden en (willen gaan) werken met levens- en zinvragen die bij deze jongeren leven.
- Trainer: Serife Cetin
Samenvatting
Algemene doelstelling van de cursus: deelnemers aan de cursus, leren levensvragen van Turkse en Marokkaanse jongeren te herkennen en er vervolgens op in te gaan door hun zowel theoretische kennis bij te brengen en adviezen te geven over een adequate werkhouding, als concrete handvatten te bieden in de vorm van suggesties voor activiteiten.

Deeldoelstellingen:
- Deelnemers aan de cursus bekend maken met een aantal centrale begrippen: levensvisie/ levensbeschouwing, levensbeschouwelijke vorming en communicatie.
- De eigen levensvisie van deelnemers verhelderen en duidelijk maken waarom dit belangrijk is.
- De specifieke situatie waarin Turkse en Marokkaanse jongeren in Nederland leven, verduidelijken voor de deelnemers en aangeven welke consequenties dit heeft voor de manier van werken en de keuze van activiteiten.
- Bepaalde knelpunten die kunnen ontstaan wanneer gewerkt wordt vanuit levensvragen van Turkse en Marokkaanse jongeren, aangeven en suggesties doen voor mogelijke oplossingen.
- Praktische handvatten bieden voor het werken met thema's uit de leefwereld van Turkse en Marokkaanse jongeren, in de vorm van het voorstellen van en oefenen met concrete activiteiten.

Verder kijken
Voor een cursus op maat of meer informatie, kunt u contact opnemen met Serife Cetin, tel. 073-6141774 of mailen naar [email protected]
http://www.tijm.nl/rubriek4/marokthemas.htm

This item is available on the Militant Islam Monitor website, at http://www.militantislammonitor.org/article/id/409