This item is available on the Militant Islam Monitor website, at http://www.militantislammonitor.org/article/id/407

Most Dutch see Muslims as a threat - Government to present complete results of study Monday

Dutch give up on PR campaign to show Morrocans as nice people -Dutch woman kills Morrocan who stole her purse
January 28, 2005

Most Dutch see Muslims as a threat

http://www.swissinfo.org/sen/swissinfo.html?siteSect=143&sid=5485532

AMSTERDAM (Reuters)

A large majority of Dutch people are afraid of Muslims, according to a poll taken after the murder
of a Dutch filmmaker critical of Islam.

The poll, conducted by TNS NIPO in The Netherlands, as well as in Spain and Italy, since the November murder of Dutch
filmmaker Theo van Gogh by a suspected radical Islamist, showed only 19 percent of Dutch people do not see the presence
of Muslims in the country as a threat.

Home to almost 1 million Muslims or 6 percent of the population, The Netherlands' reputation for tolerance and social
harmony has been shattered by the murder and a wave of attacks on mosques and churches and death threats against
politicians.

Racial tensions surfaced again this week after a Dutch woman killed a youth with Moroccan roots after he stole her bag.

Highlights of the poll, to be launched formally on Monday, were published by De Volkskrant daily on Saturday.

The newspaper said the results were surprising given that Spain and Italy were much more frequently confronted with illegal
immigration of Muslims from North Africa than the Dutch.

The survey showed 67 percent of Dutch people had no contact with Muslims and 65 percent hardly know anything about
Islam in spite of broad coverage in the media.

Those who see Muslims as a threat say they are afraid they will eventually have to live under Islamic religious rules. Those
living outside big cities, women and the well educated were more likely to have negative views, the newspaper said.

Half the Dutch polled said they would move house if their neighbourhood became more dominated by immigrants and the
same proportion said they were afraid women would no longer be able to move about freely in public because of Muslims.

----------------------------------------

Even Moroccans with provocative stunts don't find an audience

Translated by Beila Rabinowitz director MIM

Amsterdam: How nice are Morrocans?

This provocative question was the slogan of a national campaign which was started in 2002 which was to lead to a more positive picture of Morrocans. After two years their image is still in bad shape. The communication bureau Attacom from Tilburg (who thought up the campaign) was forced to change the slogan.

It seemed like a good idea on paper.: Discussion evenings,posters, and a glossy booklet were supposed to show the positive side of Moroccans,(especially youth).

But Morrocans are apparently not marketable. Muncipalities were not interested and did not think a campaign was opportune because of the negative incidents associated with Morrocans.

According to director Otto van de Sanden of Attacom, 42 municipalities were approached to work on the campaign. Only The Hague , Breda,Gorinchem and the Utrechtse neighborhood Hoograven reacted. Without any measurable result.

That's how the Moroccans are stuck in the ninth place in the image top ten. The only ones the Dutch like less are asylum seekers. This came out in the results of investigations and surveys. More popular then the Moroccans are the Northern Europeans,Jews, Southern Europeans, Chinese, gypsies,Surinamers, Antillians,Molukkens, and Turks.

Researcher Louk Hagendoorn of the European Research Center is not surprised. For 25 years the Dutch have thought more positively about other foreigners then Moroccans. Why?

The Dutch have a preference list for foreigners. He says that a campaign is not going to change it any time soon. The Dutch feel a social distance between themselves and Morrocans. The cultural and religious difference make them less liked.

Of course a publicity offensive with the rapper idol Ali B could cause a temporary surge in popularity but in the end people draw their conclusions from their own experiences and not from the nice worlds of a publicity campaign.

But still Apeldoorn still wants to go ahead with the Attacom campaign. The Morrocans are no longer going be the focus. It's about colorful dialogues, according to Rob Granberg from the group Lasting Dialogue. Because Antillians, Turks, and Molukkans also deserve attention for their success stories. In addition a campaign which is only directed at the image of Morrocans will emphasize their position as a problem group.

---------------------------

http://www.volkskrant.nl/binnenland/1106806648450.html

Marokkanen zelfs met prikkelende stunts niet aan de man te brengen
Van onze verslaggever Iñaki Oñorbe Genovesi

AMSTERDAM - Hoe leuk zijn Marokkanen? Deze prikkelende vraag is vanaf eind 2002 de slogan van een landelijke campagne die tot een positiever beeld van de Marokkanen moest leiden. Ruim twee jaar later is hun imago nog altijd belabberd. En heeft communicatiebureau Attacom uit Tilburg (bedenker van de campagne) noodgedwongen de slogan gewijzigd.

Op papier leek het een goed idee: discussieavonden, posters en een vlot boekje moesten Marokkanen (en met name jongeren) eens van een positievere kant laten zien. Maar Marokkanen blijken nauwelijks aan de man te brengen. Gemeenten hebben geen belangstelling of achten een campagne niet opportuun vanwege de negatieve incidenten rond Marokkanen.

Volgens directeur Otto van de Sanden van Attacom werden 42 gemeenten benaderd om mee te doen aan de campagne. Alleen Den Haag, Breda, Gorinchem en de Utrechtse wijk Hoograven hebben gereageerd. Zonder een meetbaar resultaat.

Zo blijven de Marokkanen in de imago-toptien steken op een negende plaats. Nederlanders vinden alleen asielzoekers minder leuk. Dit blijkt uit diverse onderzoeken en enquêtes. Populairder dan de Marokkanen zijn de Noord-Europeanen, joden, Zuid-Europeanen, Chinezen, zigeuners, Surinamers, Antillianen, Molukkers en Turken.

Onderzoeker Louk Hagendoorn van de European Research Centre on Migration and Ethnic Relations (Ercomer) in Utrecht is niet verbaasd. Nederlanders denken al 25 jaar positiever over andere allochtone groepen dan Marokkanen. Waarom? 'Nederlanders hebben een voorkeurslijstje voor allochtonen. En dat is op kleine schommelingen na haast niet uit hun hoofd te praten.'

Een campagne brengt daar niet snel verandering in, zegt hij. 'Nederlanders voelen een sociale afstand tot de Marokkanen. Hun verschil in cultuur en godsdienst maakt hen minder geliefd.'

Natuurlijk, een publiciteitsoffensief met bekende idolen als rapper Ali B kan tijdelijk voor een opleving in populariteit zorgen. 'Maar uiteindelijk redeneren mensen vanuit eigen ervaringen en niet vanuit de mooie woorden van een campagne.'

Toch begint Apeldoorn over enkele weken alsnog met de campagne van Attacom. Over Marokkanen wordt niet meer gerept. Kleurrijke verhalen heet het nu, aldus Rob Granberg van het Platform Duurzaam Dialoog. Omdat Turken, Antillianen en Molukkers ook aandacht voor hun succesverhalen verdienen. Bovendien zou een campagne, louter op Marokkanen gericht, slechts hun imago als probleemgroep benadrukken.

----------------------------------

MIM: The delayed results of the survey reveal that "Moroccan Amsterdammers are on the outside".

The results were not released to the public due to the the murder of Theo van Gogh and reveal " a failed intergration".

4/12/05

Marokkanen Amsterdam buitenspel
Van onze verslaggever Willem Beusekamp
http://www.volkskrant.nl/binnenland/1110521172633.html
AMSTERDAM - Op school en op straat, in de contacten met andere Amsterdammers en in sociaal gedrag: op vrijwel alle terreinen krijgt het Marokkaanse bevolkingsdeel van de hoofdstad slechte tot zeer slechte cijfers in een onderzoek van de gemeente Amsterdam. De resultaten zijn vier maanden achtergehouden en pas vrijdag gepresenteerd.

Het onderzoek Naar burgerschap in Amsterdam werd door O+S, het statistiekbureau van Amsterdam, eind oktober vorig jaar afgerond. Enkele weken later zou de uitkomst openbaar zijn. Als gevolg van de moord op cineast Theo van Gogh (2 november) en de negatieve publiciteit waarin de Marokkaanse gemeenschap toen terechtkwam, besloot het gemeentebestuur het rapport voorlopig binnenskamers te houden.

Integratiewethouder Aboutaleb, zelf van Marokkaanse afkomst, spreekt in een reactie over 'een buitengewoon zorgelijk beeld'. De wethouder: 'De negatieve uitkomst verrast mij niet. Ik heb altijd gezegd dat we nog kilometers hebben af te leggen en dat we per jaar slechts een paar meter vooruitkomen. '

O+S onderzocht hoe het is gesteld met de integratie van de verscheidene bevolkingsgroepen in Amsterdam . Voor de Marokkaanse gemeenschap (63 duizend op een totale bevolking van 739 duizend) zijn de uitkomsten bedroevend. Wat het 'meedoen' betreft, valt op dat de Marokkanen niet of nauwelijks meer geïnteresseerd zijn in de lokale politiek. Hun opkomstpercentage bij de raadsverkiezingen van 1994 en 1998 is meer dan gehalveerd van 49 naar 23 procent. In 2002 kwam de opkomst niet boven de 22 procent.

In de criminaliteit scoren Marokkanen, na autochtone Nederlanders, het hoogst. Op honderd jeugdige veelplegers (van 12 tot 17 jaar) zijn er 31 Marokkaans, twee Turks en twee Surinaams of Antilliaans.

Ook op andere terreinen - opleiding, werkgelegenheid, taalbeheersing - komt het Marokkaanse bevolkingsdeel er slecht vanaf vergeleken met bijvoorbeeld de Turkse of Surinaamse Amsterdammers. Aboutaleb: 'Qua werkgelegenheid gaapt er een alarmerend gat tussen Marokkanen en autochtone Nederlands.'

.'

Ofschoon de onderzoekers geen conclusies trekken, wijzen ze erop dat de groeiende scheiding een signaal is van 'een niet-geslaagde integratie'.

------------------------------------------------------------

http://www.meervrijheid.nl/index.html?ph-utrecht2.htm

24-jan-2005

Meer pret met Marokkanen


Hou 'm goed vast
Afgelopen week werd duidelijk dat Marokkanen nog niet 100% geintegreerd zijn in Nederland. Allereerst was er natuurlijk de doodgereden tasjesdief. Daarnaast waren er enkele honderden Marokkaanse relschoppers in het Utrechtse winkelcentrum Hoog Catharijne die door de politie tot de orde moesten worden geroepen. En dan was er nog het bizarre initiatief van de gemeente Rotterdam om Marokkanen een versiercursus aan te bieden opdat zij zich niet meer zullen misdragen jegens de andere sexe.

Ach, Marokkaanse relschoppers, progressieve bestuurders met spilzuchtige plannen, een Marokkaanse tasjesdief; het zijn berichten die we inmiddels wel gewend zijn. Maar wat pas echt verbazing wekte waren de reacties uit de Marokkaanse gemeenschap op de 19-jarige tasjesdief en inmiddels verkeersdode Ali el B. Die gaven een heel verhelderend kijkje in de gedachtewereld van veel allochtonen.

Vrienden en familie haastten zich om aan te geven dat Ali El B. eigenlijk een lieve jongen was. Een opgehangen plakkaat op de plaats van zijn overlijden meldde zelfs dat hij een voorbeeld was voor velen. Dat hij een veelbelovende criminele carrière aan het maken was en nog moest worden berecht wegens een gewapende overval op een Xenos-filiaal moest maar even vergeten worden. Of misschien was juist dat wel wat zijn vrienden bedoelden met "een voorbeeld voor ons allen".

Zoals Het Parool meldt: 'Onze praktijkervaring is dat er bij Marokkanen vaak sprake is van psychologische ontkenning. Ook al is zijn criminele verleden inmiddels bij iedereen bekend, de familie blijft die ontkennen. Het is een Marokkaans fenomeen, zeggen deskundigen. "Als je iets niet ziet, dan is het er ook niet. Dat is een cultureel-Marokkaans gegeven," aldus Niels Duits van de Forensisch Psychiatrische Dienst. Duits: "Onze praktijkervaring is dat er bij Marokkanen vaak sprake is van psychologische ontkenning. Wij krijgen van ouders van delinquenten vaak te horen dat hij thuis zo'n aardige jongen is."'

In de rouwtocht die de Marokkaanse gemeenschap vervolgens organiseerde bleek wel hoe geslaagd de integratie (volgens de commissie Blok) de afgelopen jaren is verlopen. Persmensen die het geheel wilden verslaan werden bedreigd, de islam werd erbij gesleept en de Marokkaanse vlag werd meegedragen.

Vele deelnemers aan de rouwtocht wilden niet met de pers praten en dat bleek soms maar beter ook. Enkele Marokkanen bagatelliseerden namelijk de daden van de overledene met het excuus dat iedereen weleens wat steelt. Dat 40% in Nederlandse jeugdgevangenissen de Marokkaanse oorsprong heeft (70% is allochtoon) is zo opeens heel goed te verklaren.

De incidenten van de afgelopen week zullen bij veel Nederlanders de vraag hebben opgeworpen of het ooit nog wat gaat worden met de integratie in Nederland. Is er nog kans dat bevolkingsgroepen die zozeer van elkaar verschillen in taal, schrift, cultuur, religie, ontwikkelingsniveau en uiterlijk gemoedelijk samen gaan leven ?

De kansen daarop lijken behoorlijk klein. Marcel Roele schreef eerder in Het einde van Nederland over een onderzoek van de econoom Thomas C. Schelling met een virtuele wereld waarin hij segregatie en integratie probeerde te simuleren. Het bleek dat zelfs wanneer mensen heel tolerant zijn er toch snelle segregatie plaatsvindt. De ontwikkelingen van de afgelopen week zullen de segregatie niet hebben vertraagd. Maar ja, liever prettig gescheiden dan ongelukkig getrouwd.

Frank Karsten

Gerelateerde links:
- Rotterdam leert Marokkanen versieren
- Marcel Roele: Het einde van Nederland
- Het Parool: Rustige rouwstoet in Oost
- Het Parool: De Marokkaan ontkent
- CyberDjihad
- Grafiek: Aandeel in de ongeorganiseerde criminaliteit naar herkomst
- Commissie-Blok: integratie geslaagd

Rustige rouwstoet in Oost

DAPHNE LENTJES


AMSTERDAM - Enkele honderden mensen, vrijwel allen allochtonen, hebben vrijdagmiddag meegedaan aan de rouwtocht ter nagedachtenis van Ali el Bejjati. De tocht verliep rustig, al werd soms fel gereageerd op camera's.

De tocht begon op de plaats waar El Bejjatti maandag om het leven kwam, in de Derde Oosterparkstraat. De Linnaeusschool, aan de overkant, had uit voorzorg haar deuren gesloten.

Nog voordat een stap was gezet, leek de sfeer al grimmig te worden. "Rot op met die camera's," schreeuwden jongens. Een steen werd naar een cameraman gegooid.

Ook de zes gehoofddoekte meisjes die even verderop stonden, wilden niets met de aanwezige media te maken hebben. "We willen gewoon Ali herdenken als mens, en niet met al die camera's erbij," snauwde één van hen.

Later tijdens de tocht werd door de politie zelfs expliciet gevraagd op te houden met fotograferen. "Het is rustig gebleven, laten we dat zo houden."

Buurtbewoner Majid Abdulhaq kreeg het bijna te kwaad. "Wij worden altijd maar schuldig bevonden. Wij zijn de criminelen, wij zijn de terroristen, wij hebben het gedaan. Maar hoeveel moslims zijn wel niet door het Westen vermoord, in Irak, of in Palestina?"

Nederlanders hanteren een dubbele moraal, zei hij. "Van Ali zeggen ze: eigen schuld, dan had hij maar geen tas moeten stelen. Maar toen Theo van Gogh werd vermoord, zei niemand: eigen schuld, dan had hij maar geen moslims moeten uitschelden."

Nadia, de zus van El Bejjati, had voor aanvang van de tocht vooral de jongeren opgeroepen zich gedeisd te houden. Halverwege, toen enkele meisjes 'Er is geen grotere god dan Allah, en Mohammed is zijn profeet' begonnen te zingen, werd nogmaals om stilte gevraagd. "Alsjeblieft, voor Ali."

De bestemming van de rouwtocht was de Al Kabir-moskee aan de Weesperzijde, waar een besloten herdenkingsbijeenkomst werd gehouden. Ongeveer de helft van de mensen die hadden meegelopen, volgde de dienst, die begon met een preek over de relatie tussen Nederland en Marokko. De imam legde de nadruk op verdraagzaamheid en riep op als broeders en zusters aan een veilige samenleving te bouwen.

Abdel (18) en Brian (18) bleven buiten staan: "Wij bidden niet." Abdel: "Ik ben hier vooral omdat ik het erg vind voor de familie. En ik ben tegen het beeld dat de media van Ali neerzetten. Tasjesdief, tasjesdief. Hoezo alleen tasjesdief?" En Brian: "Die jongen is dood, en nóg laten ze alleen de slechte kanten van iemand zien. Iedereen heeft goede en slechte kanten."

------------------------------------------------------

http://www.meervrijheid.nl/cgi/index.php?PM=6&PA=C&PT=2&PUID=17290&PST=51

13-dec-2004

Pamela Hemelrijks toespraak voor het Meervrijheid politiek café: deel 1

Laten we de zaak eens omdraaien. Paul Rosenmöller (ik noem maar een dwarsstraat) wordt vermoord door een neonazistische skinhead. Stel. De skinhead in kwestie signeert zijn werk door met een stiletto een hakenkruis en de tekst "vol is vol" in de borstkas van Rosenmöller te kerven, en laat op het lijk een brief achter om aan te kondigen dat laat ons zeggen Femke Halsema, Jan Marijnissen, Jeltje van Nieuwenhoven en Wouter Bos hetzelfde lot wacht.

Sociale onrust is het gevolg, zoals u begrijpt. Er gaan stenen door de ruit bij Nieuwrechtsvoorman Michiel Smit en de rechtse lokalo Hans Smolders wordt bedreigd met een pistool. Antifascisten en Internationale Socialisten timmeren een bijeenkomst van de Nederlandse Volksunie uit elkaar. (Dat gebeurde trouwens voor de moord op Rosenmöller ook al, maar goed.) Het clubhuis van een groep Lonsdale-jongeren wordt in brand gestoken, het hoofdkwartier van het Oud Strijders Legioen wordt met leuzen beklad, en het bij het huis van de weduwe Rost van Tonningen wordt een molotovcoctail naar binnen geworpen.

Dan komt onze overheid in actie. De premier verschijnt op de buis. Hij is ontzettend kwaad: "Dit kan in een beschaafd land niet getolereerd worden", spreekt hij ferm. "Van Lonsdalejongeren blijf je af. Van het Oud Strijders Legioen blijf je af. Van de weduwe Rost van Tonningen blijf je af". Zijn oproep heeft effect. Er wordt een stille tocht gehouden voor het afgebrande clubhuis van de Lonsdale jongeren. Bezorgde burgers, gewapend met waxinelichtjes, vormen een "menselijk schild" rond het gebouw. De Kunnegin brengt een bezoek aan de Lonsdalejongeren.

Die leggen de Majesteit uit dat zij, vanwege hun Lonsdale jekker, worden nagewezen op straat, geweigerd in disco's en gepasseerd bij solicitaatsies. Dat het dus nogal logisch is dat steeds meer van hen in de verleiding komen om aan het moorden te slaan. Dat de overheid dit alleen maar kan verhinderen door Lonsdale-jongeren voortaan voorrang te geven op de arbeidsmarkt. Ze voegen er nog aan toe dat zij de moord op Rosenmöller niet goedkeuren, maar dat ze wel heel erg blij zijn dat hij dood is. De Majesteit knikt. Daar kan ze helemaal inkomen. Op de terugweg brengt ze nog een bliksembezoek aan de Wenckebachweg, om de Hells Angels een hart onder de riem te steken. Die klagen namelijk dat ze bijna niet meer over straat durven, omdat zij op de moord worden aangekeken. Terwijl ze er niets mee te maken hebben gehad! Om hun leed te verzachten worden de Hells Angels door de regering getrakteerd op een geheel verzorgde trip naar Den Haag, waar ze een rondleiding krijgen door het Tweede Kamergebouw.

De weduwe van Rosenmöller zit ondertussen in haar eentje thuis, met haar twee weesjes. Zij heeft van de regering niets vernomen. Zelfs een condoleancetelegram kon er niet af.

Enfin, u begrijpt wat ik bedoel. De vraag is natuurlijk: waarom blijven onze regering en onze media die 1 miljoen moslims hier te lande doodknuffelen, terwijl de islam ons allang openlijk de oorlog heeft verklaard, en Nederland intussen de Westbank van Europa is geworden? Zelfs de aanslagen in Madrid zijn vanuit Amsterdam West beraamd, door lui die van ons een woning en een uitkering krijgen. Maar dat knuffelen wordt niet alleen voortgezet, het heeft zelfs ongekende hoogten bereikt. Het ene hoofddoekje na het andere mag op de tv vertellen dat ons onderwijs zich meer moet toeleggen op het kweken van respect voor "andere religies". Dat het hoofddoekje in kwestie wel op een islamitische school zit, waar wordt onderwezen dat andere religies met het zwaard moeten worden uitgeroeid, mag de pret niet drukken.

"Wij moeten elkaar leren vergeven", luidde de kop op de een of andere opiniepagina. Daar stond ik paf van. Waarvoor moeten wij die 1 miljoen moslims in godsnaam vergiffenis vragen? Voor het feit dat we met z'n allen 10 miljard hebben gelapt om ze aan woningen, uitkeringen en kinderbijslag te helpen? Voor het feit dat we een landelijk netwerk van discriminatiemeldpunten hebben opgericht om te voorkomen dat ze worden geweigerd in een disco? Voor het feit dat we onze eigen bestemmingsplannen met voeten treden om de bouw van hun moskeeën mogelijk te maken? Voor het feit dat Achmed Aboutaleb, de excuusallochtoon van de A'damse PvdA, thans al door het Parool wordt getipt als de volgende burgemeester van Amsterdam? (Dat had zelfs ik, met al mijn doemscenario's, niet durven voorspellen: dat de hoofdstad van Nederland binnen afzienbare tijd zou worden geleid door een moslim-burgemeester. En dat nog wel dankzij de moord op Theo van Gogh. Want Aboutaleb dankt zijn nominatie slechts aan het feit dat hij na de moord heeft gezegd dat sommige imams beter hun koffers kunnen pakken. Dat hij zich ondertussen beijvert om het gemengd zwemmen te verbieden en de categorale gymnasia af te schaffen, een kniesoor die daarop let.)

Enfin, waarom biedt onze democratisch gekozen regering de eigen bevolking op een presenteerblaadje aan aan de Islamitische Jihad? Daar heb ik wel een theorie over. Daarbij moet u in het oog houden dat de linkse kerk in dit land nog steeds almachtig is, al zit ze dan formeel in de oppositie. Vrijwel alle sleutelposities in dit land, van de ambtelijke wereld tot de universiteiten en de kunstacademies tot de maatschappelijke organisaties, worden bekleed door aanhangers van het socialistische gelijkheidsideaal. Zelfs Geert Wilders durft niet hardop te zeggen dat hij het socialisme afwijst. Op de vraag hoe hij zijn nieuwe partij wilde omschrijven antwoordde hij: "sociaal-liberaal". Met andere woorden: hij is voor individuele vrijheid, maar ook voor collectieve dwang. Oftewel: hij is voor het marxisme, maar ook voor het kapitalisme. Niemand, zelfs Geert Wilders niet, durft het woord sociaal uit zijn terminologie weg te laten. Want dan ben je immers asociaal, wat hetzelfde is als niet socialistisch. En dan deug je dus niet.

[Zowel de linkse kerk als de islam zijn] totalitair van karakter, en allebei hebben ze radicale vleugels die geweld legitiem achten om hun doelstellingen te bereiken.
Het geval wil dat de linkse kerk en de islam van huis uit al veel gemeen hebben. Allebei zijn ze totalitair van karakter, en allebei hebben ze radicale vleugels die geweld legitiem achten om hun doelstellingen te bereiken. Vraag maar aan Rosenmöller, die tot de jaren 80 nog lid was van de Groep Marxisten-Leninisten, een club die de gewelddadige revolutie predikte, en er niet voor zou zijn teruggedeinsd om het gansche koninklijk huis tegen de muur te zetten, als dat mogelijk was geweest.

Maar afgezien daarvan lopen ook hun belangen parallel. De Islam en de linkse kerk zijn ook nolens volens elkaars bondgenoten. Ze houden elkaar in een wurgende omarming. Want stel je toch eens voor dat Hirsi Ali en Geert Wilders samen een nieuwe partij zouden oprichten! Wilders is nu al in zijn eentje goed voor 26 zetels. Dus we kunnen met een gerust hart aannemen dat Hirsi Ali goed is voor een zetel of 50 op zijn minst. Dat betekent dat ze samen goed zijn voor de absolute meerderheid, en alle gevestigde partijen in één klap zouden kunnen wegvagen! Een ware nachtmerrie voor de gevestigde orde. Maar dat gevaar is nu geweken, want Hirsi Ali zit in een geblindeerde bunker en Wilders leeft uit een koffer en krijgt 's avonds pas van zijn lijfwachten te horen waar hij nu weer de nacht moet doorbrengen. Niet bepaald de ideale basis om campagne te gaan voeren. Ze mogen al blij zijn allebei als ze de volgende verkiezingen levend halen! Nee, dat kartel op het Binnenhof kan weer rustig gaan slapen. Dankzij Mohammed Bouyeri en de Islamitische Jihad. Kijk, dat noem je nou collusie. Twee kampen die ogenschijnlijk van elkaar verschillen, maar ondertussen dezelfde belangen hebben.

Daar komt nog bij dat honderdduizenden aanhangers van de linkse kerk inmiddels hun broodwinning danken aan de allochtonenindustrie, de antidiscriminatie-industrie en de liefdadigheidsindustrie. Het is een bedrijfstak waar miljarden in omgaan. En die bedrijfstak zal zich, zoals elke bedrijfstak die met belastinggeld op de been wordt gehouden, tot het uiterste verzetten tegen inkrimping. Zoals de politie er belang bij heeft dat het misdaadcijfer hoog is, omdat de politie dan meer geld krijgt toegeschoven uit Den Haag, zo heeft de allochtonenindustrie er belang bij dat het allochtonenprobleem steeds groter wordt. Na elke rituele moord zullen ze meer geld en middelen vragen. En krijgen.

Wist u trouwens dat Theo niet eens het eerste slachtoffer is van een door Allah en de moefti goedgekeurde moslimexecutie? Twee anderen zijn hem al voorgegaan, althans volgens de Telegraaf: "Beide malen was op de lijken een brief bevestigd, net als bij Theo van Gogh. Justitie heeft dit detail echter bewust stilgehouden." Kijk eens aan; de jihad is hier al een paar jaar aan de gang, maar justitie vond het beter om ons dat niet aan ons neus te hangen. Je vraagt je af wat ze nog meer voor ons verzwijgen. En gaan verzwijgen. Want de censuur gaat nu pas echt op volle toeren draaien, let op mijn woorden. "Om maatschappelijke onrust te vermijden". Die 25 mensen die in de trein naar Zutphen onwel zijn geworden, daar hoor ik nu al niks meer over. Het lag niet aan een gaslek in die goederenwagon, dat is alles wat ons wordt meegedeeld. Waaraan het dan wel lag, daarover lijken de media zich het hoofd niet te breken. Ze gaan gewoon over tot het uitvoerig verslaan van de intocht van Sinterklaas.

Pamela Hemelrijk

Deel 2 van Pamela Hemelrijks toespraak vindt u hier.

Pamela HemelrijkPamela Hemelrijk is columniste bij Metro. Haar altijd al gezonde wantrouwen jegens hen die de macht hebben is het afgelopen jaar enkel nog gegroeid door haar kennismaking met de ideeën van mensen als Murray Rothbard en Hans-Hermann Hoppe. Haar jongste columns hebben dan ook vaak een libertarisch tintje.

This item is available on the Militant Islam Monitor website, at http://www.militantislammonitor.org/article/id/407