This item is available on the Militant Islam Monitor website, at http://www.militantislammonitor.org/article/id/1694

Anti terror campaign launched in Holland - Lijst Pim Fortuyn removes terror folder from internet in wake of government campaign

February 27, 2006

Translation by Beila Rabinowitz director of MIM

Anti Terror campaign launched in Holland

Today Holland launched a national anti terror campaign. It is especially aimed at giving citizens more confidence in the measures that the government is taking against terrorism. At the same time it is intended to strengthen people's defenses by pointing out what they can do themselves and how to be alert. Everything is aimed at minimalising the chance of an attack. Ministers Jan Piet Donner(Justice), and Johan Remkes (Internal Affairs), as well as the the National Coordinator for Combatting Terrorism (NCTb)T.Joustra, gave the start signal in The Hague for the public campaign "Holland Against Terrorism".

The police , and the mayors of the four big cities, and the top people from Schiphol (the airport).and the NS (Nederlandse Spoorweg -Railway). were in attendence, because they are participating in the campaign.

Advertising spots on radio and television

The campaign will be launched in the coming months with spots on radio and television, and house to house brochures and a special website. The duration is three years and is comprised of different phases.Later this will be reassessed according to the wishes of the public and looked at to see how it can eventually be redelegated. The population will be advised to be on the alert in places where there are many people, to keep an eye on personal belongings, to report hate filled websites and to report suspicious situations to the police. The rule being :"Better to have phoned once for nothing then too late "

Pricetag 4.8 million

The campaign which will cost 4.8 million euros this year will show how the 200,000 professionals in Holland are working together to minimalise the chances of an attack. Among those involved are the employees of the Dutch border police, justice, police, the railways and the intelligence agencies. The railways do not expect that the campaign and the heightened alertness will lead to a rise in reports of suspicious objects and more delays. They have to learn how to discern between usual and unusual situaties since packages are left behind by mistake every day. Until now those reports have always been a false alarm. according to F.Reitsma, the director of security concerns for the Dutch Railways.

No reaction to specific threats

The campaign is not a reaction to specific threats, but a response to the increasing request for information about terrorism. In 2004 34 procent of Dutch people responded that they wanted to know more about this. The cabinet did not find a campaign was necessary then. In August of last year, it became apparent that by that time 41% had a need for such information, whereby the cabinet then decided to develop a campaign. For more information people can visit a separate website . For a long time Holland has had a 'substantial' threat level. This means that their is a very real chance that a terrorist attack can occur.

Lijst Pim Fortuyn Folder

The List Pim Fortuyn has pulled a self made anti terror folder from the internet, now that the government is starting with a nationwide campaign to prevent terrorism. This was related by House member Erdmans the chairman of the party. He is satisfied with the government campaign.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

http://www.bnr.nl/ShowANPNieuwsArtikel.asp?Context=N%7C0%7CS%7Cee8fe4aa6e38ee62&newsPanel=binnenland&id=39835

Nederlandse antiterreurcampagne begonnen
undefined De landelijke antiterreurcampagne roept mensen op tot extra oplettendheid om daarmee de kans op een aanslag te verkleinen. De overheid doet dit de komende weken met spotjes op radio en televisie, een huis-aan-huisfolder en een speciale website. ANP Photo

DEN HAAG (ANP) - De landelijke antiterreurcampagne roept mensen op tot extra oplettendheid om daarmee de kans op een aanslag te verkleinen. De overheid doet dit de komende weken met spotjes op radio en televisie, een huis-aan-huisfolder en een speciale website.

Die moeten duidelijk maken wat de overheid al doet aan de bestrijding van terrorisme en wat mensen zelf kunnen doen. De ministers Donner (Justitie) en Remkes (Binnenlandse Zaken) en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb) T. Joustra, gaven maandag in Den Haag het startsein voor de publiekscampagne 'Nederland tegen terrorisme'.

De campagne, die dit jaar 4,8 miljoen euro zal kosten, laat zien dat in ons land dagelijks ruim 200.000 professionals samenwerken om de kans op een aanslag te beperken. Het gaat daarbij onder anderen om medewerkers van de marechaussee, justitie, politie, de Nederlandse Spoorwegen en de inlichtingendiensten.

Bellen

De bevolking krijgt in de campagne het advies vooral op te letten op plaatsen waar veel mensen bij elkaar zijn, eigendommen goed in de gaten te houden, haatzaaiende websites door te geven en verdachte situaties bij de politie te melden. Daarbij geldt: liever een keer voor niks gebeld, dan een keer te laat.

De campagne is geen reactie op een specifieke dreiging, maar een antwoord op de toegenomen vraag naar informatie over terrorisme. Half augustus vorig jaar bleek dat inmiddels 41 procent van de Nederlanders behoefte heeft aan dergelijke informatie.

De NCTb, de initiatiefnemer ervan, werkt samen met de vier grote steden Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag, de politie, de NS en Schiphol. Op een aparte website (www.nederlandtegenterrorisme.nl) kunnen mensen terecht voor meer informatie. In het najaar volgen opnieuw spotjes op radio en televisie. Amsterdam en Rotterdam begonnen eind november vorig jaar al een eigen publiekscampagne over terrorismebestrijding.

LPF-folder

De LPF haalt een zelfgemaakte antiterreurfolder van het internet nu de overheid een landelijke publiekscampagne over terrorismebestrijding is begonnen. Dat zei Kamerlid Eerdmans van die fractie . Hij is tevreden over de overheidscampagne.

,,Ons doel is bereikt. Als Kamerlid en goedwillende amateur heb ik geprobeerd de overheid in de goede richting te sturen. Het lijkt me goed dat de overheid de kar nu verder trekt", zei Eerdmans. Omdat hij het de hoogste tijd vond om mensen te informeren, plaatste hij in augustus vorig jaar op een aparte website (www.terreurfolder.nl) een folder met tips en adviezen over wat mensen het beste kunnen doen bij een terreuraanslag.

Het ging om een vertaling van de Britse terreurfolder, aangevuld met informatie van de Spaanse overheid en de Nederlandse EHBO-site. Ruim 70.000 hebben de folder sindsdien bekeken of gedownload, aldus Eerdmans.

Zie ook: Nederlandtegenterrorisme.nl

Zie ook: Terreurfolder

http://www.hln.be/hln/alg/pag/hln_index.jsp?p_page=europese_landen&p_cat=nederland&p_scherm=1&p_artid=176686

Nederlandse antiterreurcampagne gelanceerd

undefined Justitieminister Donner.In Nederland is vandaag een landelijke antiterreurcampagne gelanceerd. Zij moet burgers vooral meer vertrouwen geven in de maatregelen die de overheid neemt tegen terrorisme. Tegelijk moet het de weerbaarheid van mensen versterken door hen erop te wijzen wat ze zelf kunnen doen en hoe ze alert kunnen zijn. Alles is erop gericht de kans op een aanslag te verkleinen.

De ministers Jan Piet Hein Donner (Justitie) en Johan Remkes (Binnenlandse Zaken), alsmede de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb) T. Joustra, gaven in Den Haag het startsein voor de publiekscampagne "Nederland tegen terrorisme". Ook de politie, burgemeesters van de vier grote steden en topmensen van Schiphol en de NS waren aanwezig, omdat zij meewerken aan de campagne.

Spotjes op radio en tv
De campagne ontrolt zich de komende maanden met spotjes op radio en televisie, een huis-aan-huisfolder en een speciale website. De looptijd is drie jaar en bestaat uit verschillende fases. Later dit jaar wordt gekeken naar wensen van het publiek en bekeken of en hoe de campagne eventueel wordt bijgestuurd.

De bevolking krijgt het advies vooral op te letten op plaatsen waar veel mensen bij elkaar zijn, eigendommen goed in de gaten te houden, haatzaaiende websites door te geven en verdachte situaties aan de politie te melden. Daarbij geldt: liever een keer voor niks gebeld, dan een keer te laat.

Prijskaartje: 4,8 miljoen
De campagne, die dit jaar 4,8 miljoen euro zal kosten, laat zien dat in Nederland dagelijks ruim 200.000 professionals samenwerken om de kans op een aanslag te beperken. Het gaat onder anderen om medewerkers van de marechaussee, justitie, politie, de spoorwegen en de inlichtingendiensten.

De NS verwacht door de campagne en extra waakzaamheid geen stijging van het aantal verdachte meldingen in treinen en mogelijke vertragingen. De 8000 conducteurs, machinisten en andere medewerkers hebben trainingen gekregen of krijgen die nog over hoe ze moeten omgaan met meldingen. Daarbij moeten ze gewone van ongewone situaties kunnen scheiden, omdat dagelijks per ongeluk tassen worden achtergelaten. Tot nu toe zijn de meldingen altijd loos alarm geweest, aldus F. Reitsma, directeur concernveiligheid van de NS.

Geen reactie op specifieke dreiging
De campagne is geen reactie op een specifieke dreiging, maar een antwoord op de toegenomen vraag naar informatie over terrorisme. In 2004 gaf 34 procent van de Nederlanders aan er meer over te willen weten. Het kabinet vond een campagne toen nog niet nodig. Augustus vorig jaar bleek echter dat inmiddels 41 procent behoefte heeft aan dergelijke informatie, waarna het kabinet alsnog besloot een campagne te gaan ontwikkelen.

Op een aparte website (www.nederlandtegenterrorisme.nl) kunnen mensen terecht voor meer informatie. Nederland kent al lange tijd een 'substantieel' dreigingsniveau. Dat betekent Dat betekent dat de kans alleszins reëel is dat zich aldaar een terroristische aanslag zal voordoen

-----------------------------------------------

http://www.terreurfolder.nl/

undefined

www.terreurfolder.nl is uit de lucht. Het was een initiatief (sinds zomer 2005) van mij om de Regering ertoe te bewegen meer informatie aan burgers te verstrekken over hoe zij kunnen handelen bij een (dreigende) terreuraanslag. Vandaag werd in Den Haag het startsein gegeven voor de landelijke overheidscampagne 'Nederland tegen terrorisme'. Mijn doel is hiermee bereikt en daarom heb ik besloten om mijn site uit de lucht te halen. Informatie over de overheidscampagne met tips en adviezen tegen terreur: www.nederlandtegenterrorisme.nl.

Met hartelijke groet,
Joost Eerdmans
Tweede Kamerlid voor de LPF
27 februari 2006

undefined
http://www.volkskrant.nl/binnenland/article234046.ece

woensdag 1 maart 2006 uur.

Checklist in de maak om radicalisering te herkennen
ANP

DEN HAAG - Organisaties die zich bezighouden met de bestrijding van terrorisme werken aan een checklist om individuele radicaliseringsprocessen te kunnen herkennen. Dat blijkt uit de woensdag verschenen eerste editie van een handreiking om gemeenten te helpen bij het ontwikkelen van een lokaal beleid voor terrorismebestrijding.

Aan terroristische activiteiten gaat vaak een radicaliseringsproces vooraf. Het is zaak dat in een zo vroeg mogelijk stadium te signaleren om daadwerkelijke radicalisering en daarmee mogelijke aanslagen te voorkomen.

Veranderingen in uitingen en gedrag kunnen er soms op duiden dat iemand radicaliseert. Bestuursdiensten van de grote steden, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb), de inlichtingendienst AIVD en de politiekorpsen brengen momenteel indicatoren in kaart die kunnen helpen bij het herkennen van die processen.

Het gebruik daarvan is volgens de handreiking niet onomstreden. Het verspreiden van lijstjes met indicatoren kan leiden tot ‘misclassificatie en stigmatisering'. Organisaties moeten dergelijke indicatoren daarom gebruiken als onderdeel van een bredere aanpak om radicalisering te onderkennen.

De NCTb, die de handreiking heeft uitgegeven, adviseert gemeenten verder te overwegen een intern meldpunt op te richten of een informatiecoördinator aan te stellen om alle binnenkomende signalen over radicalisering te analyseren en deze met elkaar in verband te brengen. Volgens de NCTb is in Nederland de terroristische dreiging uit radicaal-islamitische hoek momenteel het grootst.

Als gemeenten te maken krijgen met een (bom)aanslag, gijzeling, kaping of bezetting, kunnen ze de handreiking gebruiken als checklist om te kijken wat ze moeten doen of juist moeten laten en wie precies waar verantwoordelijk voor is. Zo kan het zoeken naar sporen en het veiligstellen van bewijsmateriaal op de plaats van de aanslag op gespannen voet staan met de pogingen van hulpverleners om mensenlevens te redden. Dat laatste gaat echter voor.

Wel moeten hulpverleners voorkomen dat zij onnodig waardevolle sporen of bewijsmateriaal uitwissen. Ze mogen daarom geen wrakstukken, onderdelen en stoffelijke resten verplaatsen, tenzij dit noodzakelijk is.

De handreiking werd in Den Haag gepresenteerd tijdens een symposium over terrorismebestrijding op lokaal niveau.

De gemeente Amsterdam gaat scholen helpen als zij signalen krijgen dat leerlingen radicaliseren. Alle scholen in het basis- en voortgezet onderwijs in de hoofdstad kunnen binnenkort terecht bij het Amsterdams Onderwijsadviespunt Radicalisering (AOR), aldus de gemeente woensdag. De maatregel vloeit voort uit een onderzoek vorig jaar naar ‘interculturele verhoudingen' op Amsterdamse scholen, waaruit bleek dat sommige jongeren radicaliseren. De scholen lieten toen weten behoefte te hebben aan hulp om dit te bestrijden.

Schoolbesturen, schooldirecties, docenten, ondersteunend personeel en vertrouwenspersonen kunnen bij het adviespunt aankloppen. Het AOR geeft advies en hulp die zich specifiek richten op dreigende ontsporingen van jongeren. Het adviespunt gaat scholen ook cursussen en trainingen aanbieden.

Rotterdam heeft in het afgelopen half jaar zeventien concrete meldingen gekregen over mensen van wie vermoed wordt dat zij radicaliseren. Deze personen, allen mannen, komen in een persoonsgericht traject van de gemeente terecht om te proberen hen weer op de rails te krijgen.

Dat zei burgemeester I. Opstelten woensdag op een congres in Den Haag over terrorismebestrijding op lokaal niveau. Hij liep daarmee vooruit op gegevens uit de trendrapportage over radicalisering in Rotterdam, die woensdag naar de gemeenteraad is gestuurd.

Het gaat om zes mannen onder de 23 jaar en elf die ouder zijn dan 23. Dat vindt Opstelten opmerkelijk, omdat het duidt op oudere jongeren en ‘dat is iets anders dan tot nu toe naar voren was gekomen.'


This item is available on the Militant Islam Monitor website, at http://www.militantislammonitor.org/article/id/1694